Bli medlem i SK Kaparen.

Medlemsavgift för år 2016:
Senior 350:- / person
Övriga familjemedlemmar som vill lösa medlemskap 100:-/person
(gäller även familjemedlem pensionär)
Pensionär (65 år) 200:- / person
Junior (19 år) 200:- /person

Bankgiro 5905-7802 Märk betalningen med namn eller personnummer.

Ja , självklart vill jag bli medlem i Seglarklubben Kaparen:
 

Maila kassören Lennart Garney följande uppgifter: Klicka här

Senior, Pensionär/Junior eller familj.  
Namn, Adress, Postnummer, Postadress, Telefon, Personnummer, E-post
samt  om du vill anmäla familjemedlemmar.
Obs! familjemedlemmarnas uppgifter behöver också lämnas.

Stäng fönster