[ Anmälan ]

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, "Besluta att kappsegla".
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador
som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
Genom anmälan till kappseglingen medges att resultat och deltagarförteckningar publiceras på internet.
I ”Inbjudan” framgår det vilka tider som gäller för din ”Anmälan”. 

Ja, Jag accepterar villkoren och vill anmäla mig.
 

OBS! Det är inte möjligt att betala med kort vid registeringen!

Till registeringen

Nej, Jag accepterar inte villkoren. Ta mig här ifrån